Ślub symboliczny

Ślub symboliczny
Ślub symboliczny popularny za granicą i coraz częściej wybierany w Polsce. Jest to uroczystość, której wygląd, przebieg i charakter zależy tylko i wyłącznie od Was. Ślub który nie pociąga za sobą skutków prawnych. Decydując się na ceremonię symboliczną, można zachować pełną dowolność formy i miejsca, ale należy pamiętać, że ślub symboliczny w Polsce nie ma konsekwencji prawnych. Jeśli chcecie być małżeństwem w oczach prawa polskiego, musicie zawrzeć ślub cywilny w urzędzie. Dopiero taki związek będzie uznawany za małżeństwo w oczach prawa. Nie ma przeszkód, by ślub wzięli rozwodnicy lub osoby tej samej płci. Tego rodzaju ceremonia może być również uzupełnieniem ślubu cywilnego lub konkordatowego, bądź pomysłem na odnowienie ślubów lub świętowanie kolejnej rocznicy.