Ślub cywilny

Ślub cywilny
Ślub cywilny to ceremonia zawarcia związku małżeńskiego przed urzędnikiem. Słowa przysięgi małżeńskiej na ślubie cywilnym różnią się od słów przysięgi kościelnej. Małżonkowie nie przysięgają sobie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, lecz obiecują sobie zgodne, szczęśliwe i trwałe życie.
Ślub cywilny trwa maksymalnie 20 minut, a przebieg ceremonii jest ściśle ustalony i odbywa się w kolejności:
1

Przemowa urzędnika o roli małżeństwa.

2

Urzędnik pyta małżonków, czy zamierzają zawrzeć małżeństwo i czy chcą by ich związek był zgodny, trwały i szczęśliwy.

3

Małżonkowie składają sobie przysięgę i zakładają sobie obrączki.

4

Następuje podpisują akt małżeństwa.

5

Następuje podpisują akt małżeństwa.

6

Pan młody może pocałować pannę młodą.

7

Wznosimy toast za Parę Młodą.